Jdi na obsah Jdi na menu
 


Současnost naší obce.

24. 10. 2009

 

Po roce 1989 byly některé části majetku a pozemků vráceny původním majitelům nebo jejich potomkům. V obci Munice byl obchod se smíšeným zbožím, v roce 1993 firma 21Century Enterprises opravila a otevřela Krčmu – Grill bar Munice. Po počátečním slibném provozu však úroveň restaurace upadala, následně se měnili nájemci, kteří výrazně přispěli k devastaci objektu, byl uzavřen i původně veřejný areál zahrady, kde se konaly zábavy a countrybály pod širým nebem.

 

1996 – i přes nesouhlas mnohých občanů zahájena výstavba skládky komunálního odpadu v lokalitě bývalého lomu.

 

1998 – byla definitivně uzavřena prodejna, která byla v obci postavena v akci Z, původně patřila družstvu Jednota a pak přešla do soukromého vlastnictví. Občané Munic se tak museli naučit zajistit si nákup potravin  v Hluboké nad Vltavou.

 

V roce 2000 byla slavnostně předána rekonstruovaná kaplička na návsi. Slavnostní akce se zúčastnil starosta města Hluboká n. V ing.Tomáš Jirsa a člen Rady města a ředitel PMH pan Aleš Raus Kaplička byla rekonstruována nákladem 300 000kč.

 

Rok 2001 byl ve znamení nesouhlasu občanů obce s plánovanou výstavbou Spalovny komunálního odpadu v Mydlovarech. Trasa zavážky odpadů z celého regionu vedla přes Munice a občany znepokojovaly také možné ekologické důsledky provozu spalovny. Proto bylo založeno občanské sdružení Cesta 2001 , které v různých správních řízeních deklarovalo nesouhlas se spalovnou. Po delší době trvale deklarovaného nesouhlasu a po uplatnění mnoha zásadních výhrad nakonec investor od realizace projektu ustoupil.

 

V roce 2002 bylo rekonstruováno zastaralé,nefunkční hřiště. Ne jeho obnově úzce spolupracovali obyvatelé obce spolu s PMH Hluboká and Vltavou. Bylo vyměněno pletivo, osazeny koše, upraven povrch hřiště a také instalován venkovní stůl na stolní tenis. Hřiště bylo slavnostně předáno do užívání 1.1.2002, za účasti téměř všech obyvatel obce symbolickou pásku přestřihl starosta ing.Tomáš Jirsa společně s členkou zastupitelstva Mgr.danielou remtovou a členkou výboru OS Cesta 2001 Janou Vomáčkovou. Pro děti bylo na hřišti připraveno zábavné soutěžní odpoledne a pro dospělé pak večer na návsi oheň a vystoupení country skupiny.

 

V létě 2002 se naší obce dotkly také povodně...potok,protékající obcí, zaplavil několik chat a zahrad a strhl lávku , vedoucí od návsi na monolit. Občané Munic uspořádali finanční sbírku pro povodněmi postižené spoluobčany z Hluboké nad Vltavou.

 V roce 2003 , v prosinci, byl na návsi poprvé rozsvícen vánoční stromek.

 2004 byla po dlouhém úsilí a žádostech občanů zahájena výstavba cyklostezky mezi Municemi a Hlubokou nad Vltavou...Cyklostezka byla splněním dlouholetých požadavků obyvatel Munic , které byly motivovány zejména bezpečností dětí při docházce do školy a bezpečností občanů při pěší a cyklistické dopravě do Hluboké.

 V letech 2003 až 2005 bylo díky iniciativě několika obyvatelek obce - p. Antošová, Duroňová, Müllerová, Stehlíková a další - uspořádáno několik zábavných akcí pro munické děti. Byly to mikulášské zábavy, táboráky k ukončení školního roku, soutěžní sportovní odpoledne atd.

V roce 2005 došlo k ukončení činnosti Mateřské školy Munice.Důvodem byl velmi nízký počet dětí a podle údajů z matriky ani v dalších letech k zvýšení počtu předškolních dětí dojít nemělo. Děti z MŠ Munice začly navštěvovat MŠ v Hluboké nad Vltavou.

 

 

Rok 2006 – zřejmě nejvýznamnější událostí v životě obce byly volby do osadního výboru a následně ustavení OV. Jeho členy byly zvoleni: Dana Svobodová, Marie Gabrielová,František Pečenka,Vít Hampl a František Novák.Předsedkyní OV byla zvolena Dana Svobodová.

 

 

Na začátku roku 2007 byla z podnětu OV rekonstruována zchátralá autobusová zastávka . Nová střecha, výměna oken a především nová fasáda výrazně přispěly k dobrému využití zastávky . Významným novým prvkem jsou také betonové sloupky podél cesty k severní části obce. sloupky zabrání bezohledným řidičům v parkování na trávě.

 

Další změnou byla realizace nového chodníku a lávky přes potok , které slouží jako spojnice mezi monolitem a návsí, tedy autobusovou zastávkou.

 

2007 – byl vybudován chodník k domům podél silnice na Zahájí

V letech 2007 a 2008 byla na návsi rekonstruována tradiční obecní studna . Bylo také nainstalováno osvětlení kapličky, které pomohlo zdůraznit tuto hezkou sakrální stavbu.

 V roce 2009 je největší investiční akcí rozsáhlá rekonstrukce hlavní komunikace v části, zvané "monolit". A finanční prostředky byly na základě rozhodnutí osadního výboru investovány také do výměny oken v objektu munické restaurace, která je nadále v majetku města.